Konieczność codziennego zagwarantowania świeżych produktów na półkach, zmieniające się preferencje Klienta, sezonowe akcje oraz postępowanie zgodnie z surowymi przepisami to nie lada wyzwanie dla każdego przedstawiciela tej branży.
To branża, w której dokonuje się obrotu towarem szybko psującym się, wymagającym jak najszybszej dostawy do sklepów i często przewozu w temperaturach kontrolowanych.

Czy elastyczny łańcuch dostaw gwarantuje pełen sukces?

System Optilo pozwala na sprawne i elastyczne zarządzanie codzienną dystrybucją dla sieci handlowych i sklepów. Począwszy od harmonogramowania dostaw, doboru odpowiednich środków transportu, obsługi wielu typów opakowań oraz bieżącego monitoringu dostawy aż do jej pełnego rozliczenia.

Elastyczność

Szybkie i efektywne planowanie dostaw, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby Klienta.

Minimalizacja kosztu logistyki

Optymalne plany dostaw, redukcja czasu i kilometrów, maksymalizacja wypełnienia pojazdu, dobór odpowiedniego środka transportu.

Automatyzacja

Sprawne zarządzanie poszczególnymi elementami procesu, od zamówień Klienta, planowania dystrybucji, do faktur i analiz.

Wysoka jakość obsługi klienta

Dostarczanie towaru zgodnie z ustalonym harmonogramem. Natychmiastowa informacja o spóźnieniach i odchyleniach od jego realizacji.

Centralizacja planowania

Zintegrowany system planowania, minimalizujący wąskie gardła w procesie.

Wyznaczanie obszarów dystrybucji

Minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

NARZĘDZIA
Optilo Planowanie dostaw

Automatyczne planowanie dostaw do Klientów, dobór najefektywniejszego środka transportu, kontrola kosztów i wykorzystania środków transportu. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu i podniesienie wydajności prac oraz pełna automatyzacja procesów.

Portal dla przewoźników

Automatyzacja komunikacji z wykonawcami usługi transportowej zarówno na etapie związanym z wyborem przewoźnika, jak również na końcowym etapie procesu związanego z rozliczaniem operatorów za wykonane usługi transportowe. Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację i rozliczanie faktur.

Optilo Awizacje

Funkcjonalność, dzięki której zewnętrzne firmy spedycyjne mogą dokonywać rezerwacji okien czasowych na załadunki i rozładunki. Korzyści zarówno dla operatora, dokonującego rezerwacji, który może ją dopasować do swoich planów, jak i dla firmy, której rola ogranicza się do ustalania zasad awizacyjnych i nadzoru.

Optilo Naczepa

Maksymalne wykorzystanie powierzchni załadunkowej auta, z jednoczesnym uwzględnieniem czynników ograniczających dotyczących sposobu rozmieszczenia towaru. Redukcja kosztów związanych z wolną powierzchnią.

Optilo YMS

Pozwala na kompleksowe zarządzanie całością operacji związanych z procesami odbywającymi się na terenie zakładu. Redukuje do minimum ręczne czynności związane z obsługą procesów. Pełna automatyzacja i standaryzacja działań (karty magnetyczne, skany dokumentów, komunikacja sms).

Moduł komunikacyjny

Efektywna komunikacja pomiędzy firmą, Klientem i kierowcą. Daje to możliwość podglądu i śledzenia zleceń.