Współczesna gospodarka rynkowa wymusza wiele różnych form i sposobów realizacji zadań na każdym etapie łańcucha dostaw.
Determinuje to potrzebę wyboru właściwej lokalizacji, doboru obiektów logistycznych, partnerów, różnorodności floty ze względu na złożoność zadań i funkcji jakie powinny realizować.

Osiąganie największej mocy z dobrze zaprojektowanych struktur logistycznych.

Często w istniejącej sieci logistycznej drzemią nieodkryte zasoby, jednakże pracochłonność i koszt dojścia do ich znalezienia jest bardzo wysoki i skomplikowany.

Rozwiązanie Optilo umożliwia sprawne przeprowadzenie strategicznych analiz dotyczących rozmieszczenia magazynów, x-docków, doboru floty, tak aby jej struktura była gwarantem efektywnych kosztowo wzajemnych relacji i przepływów od nadawcy do finalnego odbiorcy.

Symulacje typu, co jeśli…? realizowane przy efektywnych kosztach, pozwalają na etapowe wdrażanie ulepszeń i ograniczenie ryzyka błędnej decyzji do minimum.

Rozwiązanie Optilo umożliwia tworzenie logistykom najlepszych strategii przy użyciu:
Wyznaczanie lokalizacji MC

Wyznaczenie lokalizacji, która zapewnia uzyskanie najniższego kosztu dystrybucji dla założonych warunków ograniczających.

Wyznaczanie obszarów dystrybucji

Minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

Wyznaczanie lokalizacji x-docków

Zaprojektowanie optymalnej sieci punktów przeładunkowych tak, aby koszt dowozu do Klienta był jak najniższy.

Struktura floty

Minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

Weryfikacja cenników

Redukcja czasu związanego z weryfikacją i porównaniem wielokryterialnych ofert cenowych na świadczenie usług transportowych. Gwarancja wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty na dane relacje.

Analiza kosztów transportu

Bezpłatna analiza, której zadaniem jest zaprezentowanie możliwości obliczeniowych firmy oraz dostarczenie efektywnych planów dystrybucji: plan jazd, dobór środków transportu.