Wysoki udział kosztów transportu produktów chemicznych jest często barierą jego rozwoju. Koszty są zróżnicowane w zależności od rodzaju transportu, od odległości i masy przewożonego towaru. Przy planowaniu środków transportu musimy brać pod uwagę ciężar ładunku, który decyduje o tym, czy ekonomiczniej jest przewozić go koleją czy samochodem.

Bezpieczeństwo, procedury, ekologia i niskie koszty logistyki to możliwe.

System Optilo to elastyczny i modułowy system pozwalający na kompleksowe zarządzanie, planowanie i optymalizację działań w złożonym procesie logistycznym. System gotowy do obsługi całego łańcucha dostaw, począwszy od zamówień na surowiec, poprzez integrację z systemami produkcyjnymi, kończąc na organizacji dostaw. Dynamiczne planowanie, z dużą ilością zmiennych, precyzyjny dobór podwykonawców do realizacji usług przy jednoczesnym dbaniu o niskie koszty, bezpieczeństwo i wysoką jakość dostaw.

Integracja

Integracja logistyki z produkcją, systemami Klientów i operatorów logistycznych.

Kompletność

Pełna obsługa procesów transportowych w jednym systemie: transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy.

Monitoring i kontrola

Pełna kontrola od momentu przyjmowania surowca, do momentu dostarczenia produktu. Natychmiastowa reakcja na opóźnienia i odchylenia od założeń.

Pełna automatyzacja procesów

Sprawne i efektywne zarządzanie poszczególnymi elementami procesu, od spraw związanych z umowami na surowiec i produkt, przez harmonogramowanie dostaw, do obsługi całego procesu załadunkowo-rozładunkowego.

Minimalizacja kosztu logistyki

Efektywne plany dostaw, redukcja czasu i kilometrów oraz dobór odpowiedniego przewoźnika i środka transportu.

Najniższa możliwa cena zakupu usług transportowych

Gwarancja uzyskania najlepszej ceny oraz zakupu dobrej jakościowo usługi transportowej, zgodnej z ustalonymi wymaganiami.

NARZĘDZIA
Optilo TMS

Pełna funkcjonalność do obsługi procesów transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego.

Przetarg długoterminowy

Funkcjonalność wspomagająca podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym, dotyczącym wyboru firm, z którymi chcemy współpracować długoterminowo, przy realizacji stałych kontraktów (morskie, lotnicze, kolejowe czy drogowe).

Symulacje wartości kontraktów

Analiza np. historycznych wolumenów w oparciu o różne cenniki i dostawców – pozwala podejmować strategiczne decyzje wyboru operatorów lub podziału zadań dla nich.

Optilo Awizacje

Funkcjonalność, dzięki której zewnętrzne firmy spedycyjne mogą dokonywać rezerwacji okien czasowych na załadunki i rozładunki. Korzyści zarówno dla operatora, dokonującego rezerwacji, który może ją dopasować do swoich planów, jak i dla firmy, której rola ogranicza się do ustalania zasad awizacyjnych i nadzoru.

Portal dla przewoźników

Automatyzacja komunikacji z wykonawcami usługi transportowej zarówno na etapie związanym z wyborem przewoźnika, jak również na końcowym etapie procesu związanego z rozliczaniem operatorów za wykonane usługi transportowe. Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację i rozliczanie faktur.

Optilo Planowanie dostaw

Automatyczne planowanie zarówno dostaw do Klientów jak i zaopatrzenia w surowce, dobór najefektywniejszego środka transportu, kontrola kosztów i wykorzystania środków transportu. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu i podniesienie wydajności prac oraz pełna automatyzacja procesów.