Jednym z problemów na styku dyspozytor-przewoźnik jest problem komunikacji, który obejmuje tematy związane z przekazywaniem przewoźnikom informacji o planowanym transporcie, ustalaniem warunków i cen świadczonych usług, wybór konkretnej firmy przewozowej, jak również cały proces związany z rozliczaniem i weryfikacją faktur za wykonane usługi. Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu jednego dnia może być realizowana duża liczba różnych rodzajów transportów, element ten staje się niezwykle istotny w całym procesie logistycznym.

Sprawny obieg i wymiana informacji – efektywność ponad wszystko.

Moduł Extranet to wygodny element całości systemu pozwalający kontrahentom na współpracę z podwykonawcami, realizowaną w sposób maksymalnie zautomatyzowany i zindywidualizowany per kontrahent. Podstawowe funkcje realizowane to: zarządzanie zasobami, awizacjami, przekazywanie i rozliczanie zleceń, dokumentacja transportowa, statusy zleceń. Zarządzanie wszystkimi operacjami w jednym module.

Transparentność

Czytelność rozliczeń, bieżąca kontrola nad procesami i rozliczeniami, pełniejsza ocena jakości podwykonawców i funkcja raportowania.

Efektywna współpraca

Doskonały sposób komunikacji z podwykonawcami. Możliwość zmniejszenia nakładów czasowych osób zajmujących się planowaniem oraz rozliczających transport wewnątrz firmy, przenosząc część czynności dotyczących rozliczenia jazd na przewoźników.

Pełna automatyzacja procesów

Automatyczne i ustandaryzowane zarządzanie całością zadań związanych z przekazywaniem i rozliczaniem zleceń oraz wzajemną komunikacją.

Konfigurowalność

Realizowanie różnych potrzeb wielu planistów oraz wielu podwykonawców w jednym module.

Pełna zgodność

Uwzględnienie wszystkich zasad, mechanizmów, ograniczeń i ustaleń w jednym module. Dedykowane dla uprawnionej grupy użytkowników.

Integracja

Zwiększenie efektywności, ograniczenie występowania wąskich gardeł dzięki integracji z systemami zewnętrznymi operatorów i Klientów.

NARZĘDZIA
Cenniki

Centralna baza danych zawierająca wszystkie stawki transportowe. W ofertach i umowach proste taryfy zawierające kilka zmiennych to już rzadkość. Każdy kontrahent, pojazd, czy relacja może mieć przypisany indywidualny, wielokryterialny cennik. Zarządzanie tak cenną informacją, przy użyciu tego modułu jest niezwykle proste, zautomatyzowane i redukuje do minimum ilość błędów związanych z ręcznym przypisywaniem stawek.

Portal dla Przewoźnika

Automatyzacja komunikacji z wykonawcami usługi transportowej zarówno na etapie związanym z wyborem przewoźnika, jak również na końcowym etapie procesu związanego z rozliczaniem operatorów za wykonane usługi transportowe. Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację i rozliczanie faktur.

Automatyczny spedytor

Automatyzacja procesu wyboru dostawców. Wybór dostawcy usługi następuje automatycznie na podstawie konfiguracji systemu i interakcji uczestników procesu. Za pomocą jednej aplikacji, automatycznie można zaplanować, skoordynować, wycenić i optymalnie dobrać podwykonawców usług spedycyjnych w firmie. Przeprowadzane z automatu aukcje są odzwierciedleniem aktualnych stawek na usługi spedycyjne.

Track & trace

Funkcja śledzenia pozwala w dowolnej chwili sprawdzić stan realizacji zlecenia. Dodatkowo integracja z mapą i GPS podnosi poziom usługi.

Moduł komunikacyjny

Efektywna komunikacja pomiędzy firmą a kierowcą, zarówno z wykorzystaniem GPS, jak i urządzeń typu smartfon, tablet.

Awizacje

Podwykonawcy maja możliwość awizacji przez Webbooking, która może być poprzedzona komunikacją mailową, informującą o konieczności awizacji. Korzyści zarówno dla operatora, dokonującego rezerwacji, mogącego ją dopasować do swoich planów, jak i dla firmy, której rola ogranicza się do ustalania zasad awizacyjnych i nadzoru.