Wielu pracowników traci za dużo czasu na podróż, ponieważ źle planują swe trasy, więcej czasu spędzają w samochodzie, niż u Klienta. Niedopracowany harmonogram odwiedzin, źle dobrane zasoby ludzkie i transportowe to podstawowe problemy osób kierujących pracą przedstawiciela handlowego, czy koordynujących wykonanie usługi home delivery.

Czy możliwe jest planowanie trasy w oparciu o potrzeby rynku – Klienta?

System Optilo pozwala na automatyczne planowanie tras, które będą rozpoczynały się w różnych miejscach, graficzną wizualizację na mapie oraz wyliczanie kosztów już w momencie planowania. Pełna informacja o czasach jazd, pobytu u Klienta oraz kosztach pozwala na sprawna analizę zarówno danych bieżących i historycznych, w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu obsługi Klienta, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów logistycznych.

Efektywność

Optymalna alokacja zasobów pozwala na tworzenie realnych planów i harmonogramów odwiedzin.

Minimalizacja kosztu dojazdu

Efektywne plany odwiedzin, redukcja czasu i kilometrów, dobór odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji usług.

Monitoring i kontrola

Pełna informacja o trasie pojazdu i odstępstwach od planu oraz o postojach i czasie wizyty.

Elastyczność

Możliwość modyfikacji tras w dowolnym momencie, w zależności od potrzeb i priorytetów.

Integracja

Zwiększenie efektywności i ograniczenie „pustych przebiegów” dzięki integracji z telematyką.

NARZĘDZIA
Optilo Planowanie tras

Wspomaganie podejmowania właściwych decyzji w minimalnym czasie: automatyczne planowanie wizyt u Klientów, doboru zasobów ludzkich do wykonania usługi dodatkowej (w przypadku usług home delivery). Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu, podniesienie wydajności prac, skrócenie czasu obsługi procesów oraz lepsza komunikacja z Klientami i podwykonawcami.

Wyznaczanie obszarów obsługi

Minimalizacja kosztów dojazdu z punktu wyjazdu do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości odwiedzin.

Wizualizacja na mapie

Integracja z mapą pozwala na graficzne przedstawienie planów tras, dodatkowa integracja z urządzeniami GPS pozwala na bieżący monitoring trasy i natychmiastowe alerty w przypadku jazdy inną drogą niż zaplanowana.

Rozliczanie tras

Szacowane koszty tras już w momencie planowania. Weryfikowane faktycznymi wydatkami po zakończeniu jazdy. Pełna informacja o całości kosztów logistycznych związanych z obsługa każdego Klienta.

Harmonogram odwiedzin

Ustawia kolejność i czas wizyt u poszczególnych  Klientów w celu zapewnienia wysokiego poziomu serwisu, przy minimalizacji kilometrów i czasów dojazdu.

Moduł komunikacyjny

Bieżąca komunikacja z kierowcą/wykonawcą usługi.