Wysoki udział kosztów transportu, sezonowość produktów, okresy szczytu i przestoju, rozproszenie punktów załadunku i rozładunku, wymagania dotyczące specjalistycznego taboru, presja czasu, to podstawowe czynniki, które należy brać pod uwagę w łańcuchu dostaw tej branży. Planowanie dostaw, jak i przyjęcia surowca, dostawy drogowe, jak i kolejowe to istotne elementy procesu logistycznego.

Logistyka źródłem przewagi konkurencyjnej.

System Optilo to elastyczny i modułowy system pozwalający na kompleksowe zarządzanie, planowanie i optymalizację działań w złożonym procesie logistycznym. System koordynujący procesy w całym łańcuchu dostaw, począwszy od strony związanej z zakupami surowca, poprzez integrację z systemami produkcyjno-magazynowymi, kończąc na organizacji dostaw, odbiorach własnych i obsłudze specyficznego klienta/dostawcy.

Kontrola jakości dostaw surowca

Integracja z urządzeniami pomiarowymi i wagowymi pozwala na automatyzację czynności związanych z pomiarami, ważeniem, badaniem wilgotności itp.

Minimalizacja kosztu logistyki

Efektywne plany dostaw, przyjęć, harmonogramy awizacyjne, redukcja czasu i kilometrów oraz dobór odpowiedniego przewoźnika i środka transportu.

Pełna automatyzacja procesów

Sprawne i efektywne zarządzanie poszczególnymi elementami procesu, od spraw związanych z umowami na surowiec i produkt, przez harmonogramowanie dostaw, do obsługi całego procesu załadunkowo-rozładunkowego.

Centralizacja planowania

Zintegrowany system planowania, minimalizujący wąskie gardła w procesie.

Sprawny proces obsługi załadunków/rozładunków

Zmniejszenie nakładu pracy i wzrost poziomu efektywności czynności związanych z obsługą całego procesu, od samej rejestracji do momentu wyjazdu auta z terenu firmy.

Integracja

Integracja logistyki z produkcją, systemami Klientów i operatorów logistycznych.

NARZĘDZIA
Optilo Planowanie dostaw

Automatyczne planowanie zarówno dostaw do Klientów, jak i zaopatrzenia w surowce, dobór najefektywniejszego środka transportu, kontrola kosztów i wykorzystania środków transportu. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu i podniesienie wydajności prac oraz pełna automatyzacja procesów.

Portal dla przewoźników

Automatyzacja komunikacji z wykonawcami usługi transportowej zarówno na etapie związanym z wyborem przewoźnika, jak również na końcowym etapie procesu związanego z rozliczaniem operatorów za wykonane usługi transportowe. Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację i rozliczanie faktur.

Optilo Awizacje

Funkcjonalność, dzięki której zewnętrzne firmy spedycyjne mogą dokonywać rezerwacji okien czasowych na załadunki i rozładunki. Korzyści zarówno dla operatora dokonującego rezerwacji, który może ją dopasować do swoich planów, jak i dla firmy, której rola ogranicza się do ustalania zasad awizacyjnych i nadzoru.

Optilo YMS

Moduł pozwalający na kompleksowe zarządzanie całością operacji związanych z procesami odbywającymi się na terenie przyzakładowym. Redukuje do minimum ręczne czynności związane z obsługą tychże procesów. Pełna automatyzacja i standaryzacja działań.

Strategiczna budowa obszarów dystrybucji

Proste zmiany organizacyjne potrafią przyczynić się do dużych oszczędności operacyjnych przy niskich inwestycjach lub nawet ich braku.

Optilo TMS

Pełna funkcjonalność do obsługi procesów transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego.