Duży obszar dostaw, wiele tras i różnorodność środków transportu, ścisłe regulacje prawne, celne, zarządzanie środkami i zasobami ludzkimi, współpraca z wieloma przewoźnikami, dobór odpowiedniego środka transportu sprawia, że firma spedycyjna działa pod dużą presją i musi znaleźć najbardziej efektywny sposób na bezpieczne i terminowe dostarczenie towaru do finalnego nabywcy, przedstawiając jednocześnie atrakcyjną ofertę dla Klienta, jak i ograniczając własne koszty.

Prosto i efektywnie – koszty pod kontrolą.

System Optilo to unikalne narzędzie, które łączy funkcjonalności wszystkich mechanizmów niezbędnych do sprawnego zarządzania działaniami transportowo-spedycyjnymi. Ofertowanie, dynamiczne planowanie z dużą ilością zmiennych, precyzyjne rozliczanie kosztów floty własnej i wynajętej, dobór podwykonawców do realizacji zleceń, rozliczanie zautomatyzowane, moduły do komunikacji z Klientami i podwykonawcami, swobodny przepływ informacji pomiędzy systemami wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Kompleksowość

Zarządzanie całością procesów logistyki drogowej, morskiej, kolejowej i lotniczej w jednym, modułowym systemie.

Efektywna współpraca

Doskonały sposób komunikacji z podwykonawcami. Możliwość zmniejszenia nakładów czasowych osób zajmujących się planowaniem zleceń, wyszukiwaniem przewoźników i ich przekazywaniem.

Automatyzacja procesów

Automatyczne i ustandaryzowane zarządzanie całością zadań związanych z przekazywaniem i statusowaniem zleceń oraz wzajemną komunikacją.

Minimalizacja kosztu transportu

Generowanie optymalnych planów transportu z równoczesnym spełnieniem wymogów ekonomiki dostaw, ograniczania kosztów, przestrzegania przepisów i wysokiej jakości realizacji dostaw.

Monitoring i kontrola

Natychmiastowa reakcja na codzienne zakłócenia działalności, takie jak awarie pojazdów, opóźnienia, nieplanowane postoje. Reakcja i informacja do Klienta o odstępstwach od planu.

Integracja

Zwiększenie efektywności dzięki integracji z systemami Klientów i podwykonawców, mapami, telematyką i giełdami transportowymi.

NARZĘDZIA
Rozwiązania strategiczne

Tworzenie struktury sieci logistycznej oraz efektywne dopasowanie obsługi Klienta do istniejącej sieci dystrybucji.

Optilo TMS

Pełna funkcjonalność do obsługi procesów transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego. Moduły optymalizacji tras, doboru podwykonawców i środków transportu. Pełna ewidencja i rozliczenia kosztowe. Integracja z mapami i giełdami transportowymi.

Portal przewoźnika

Automatyzacja i standaryzacja działań, związanych zarówno z przekazywaniem zleceń przewoźnikom, jak i całym proces komunikacji i rozliczeń za wykonane usługi przewozu.

Portal Klienta

Błyskawiczne, elektroniczne przekazywanie zleceń przez Klientów. Pełna informacja o statusach zlecenia. Wszechstronne klucze wyszukiwania i sortowania.

Track & trace

Efektywna komunikacja pomiędzy firmą a kierowcą, zarówno z wykorzystaniem GPS, jak i urządzeń typu smartfon, tablet.

Moduł komunikacyjny

Efektywna komunikacja pomiędzy firmą a kierowcą.