Dynamika rynków globalnych, rozwój nowoczesnych technologii oraz ostatnie wydarzenia na świecie sprawiają, że ochrona staje się czymś niezwykle ważnym dla coraz większej liczby firm. Dostawcy usług ochroniarskich muszą stale dążyć do ograniczania kosztów, maksymalizacji wykorzystania zasobów przy jednoczesnej gwarancji dostarczenia usługi na najwyższym poziomie.

Efektywność, niezawodność źródłem przewagi konkurencyjnej.

Głównym zadaniem Optilo w tym zakresie jest minimalizacja kosztów transportu poprzez wyznaczanie jak najlepszych tras dla realizowanych zleceń, przy spełnieniu zakładanych warunków brzegowych. System wspomaga proces planowania zleceń. Układa zlecenia w trasy, dobiera typy pojazdów pod konkretne jazdy, wyznacza kolejność realizacji. Każda trasa ma wyznaczoną godzinę rozpoczęcia i zakończenia jazdy, planowany czas przejazdu i ilość kilometrów do przejechania z jednego punktu do drugiego. Przydział zasobów ludzkich do konkretnych zadań, bieżący monitoring i kontrola oraz raportowanie. Wszystko w jednym systemie Optilo.

Efektywność

Optymalna alokacja zasobów i optymalizacja grafików w celu ograniczenia kosztów operacyjnych.

Wysoka jakość obsługi klienta

Odwiedziny Klienta zgodnie z ustalonym harmonogramem, poświecenie na wizytę odpowiedniej ilości czasu.

Minimalizacja kosztu dojazdu

Efektywne plany tras, redukcja czasu i kilometrów, dobór odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji usług.

Monitoring i kontrola

Dzięki integracji z urządzeniami GPS pełna informacja o trasie pojazdu oraz odstępstwach od planu, o postojach i czasie wizyty.

Elastyczność

Możliwość modyfikacji tras w dowolnym momencie, w zależności od potrzeb i priorytetów.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Podniesienie poziomu obsługi Klienta poprzez precyzyjne i terminowe przydzielanie zasobów.

NARZĘDZIA
Optilo Planowanie tras

Wspomaganie podejmowania właściwych decyzji w minimalnym czasie:  automatyczne planowanie wizyt u Klientów, doboru zasobów ludzkich do wykonania konkretnych usług. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu, podniesienie wydajności prac, skrócenie czasu obsługi procesów oraz lepsza komunikacja z Klientami i podwykonawcami.

Wyznaczanie obszarów obsługi

Minimalizacja kosztów dojazdu z punktu wyjazdu do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości odwiedzin.

Wizualizacja na mapie

Integracja z mapą pozwala na graficzne przedstawienie planów tras, dodatkowa integracja z urządzeniami GPS pozwala na bieżący monitoring trasy i natychmiastowe alerty w przypadku jazdy inną drogą, niż zaplanowana.

Rozliczanie tras

Szacowane koszty tras już w momencie planowania. Weryfikowane faktycznymi wydatkami po zakończeniu jazdy. Pełna informacja o całości kosztów logistycznych związanych z obsługa każdego Klienta.

Harmonogram odwiedzin

Ustawia kolejność i czas wizyt u poszczególnych Klientów w celu zapewnienia wysokiego poziomu serwisu, przy minimalizacji kilometrów i czasów dojazdu.

Moduł komunikacyjny

Bieżąca komunikacja z kierowcą/wykonawcą usługi.