Dzięki nowoczesnej technologii wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesów logistycznych jest prosta i efektywna. Kosztowne i czasochłonne formy komunikacji mailowych i telefonicznych są coraz rzadziej wykorzystywane. Rozwój technologiczny GSM spowodował, że telefony komórkowe stały się przenośnymi komputerami z szeroką gamą możliwości. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej spowodował powszechny i tani dostęp do usługi transmisji danych.

Korzyści Klienta – to Twoje korzyści.

Aplikacja mobilna została specjalnie dostosowana do telefonów komórkowych. Spedytor może przekazać zlecenia kierowcy, natomiast kierowca na bieżąco informuje nas o stanie realizacji danego zlecenia transportowego. W momencie wprowadzenia danych przez kierowcę, spedytor widzi w systemie aktualny status zlecenia. Bieżąca informacja o trudnościach umożliwia szybką reakcję spedytora, ponieważ informacja ta zostaje przekazana w momencie wystąpienia zdarzenia. Wszystko to powoduje, że operator logistyczny jest w stanie uniknąć większości kar i obciążeń związanych z opóźnieniami i brakiem informacji dla Klienta.

Dostępność

Zakończyć działanie aplikacji można tylko wtedy, kiedy kierowca wyłączy telefon.

Intuicyjność

Prosta czynność ograniczająca się do wysłania/odebrania SMS.

Automatyzacja

Automatyczna i ustandaryzowana komunikacja pomiędzy systemem a telefonem kierowcy.

Efektywna współpraca

Automatyczna i ustandaryzowana komunikacja pomiędzy systemem a telefonem kierowcy.

Minimalizacja kosztu transportu

Ograniczenie czasu potrzebnego na przekazywanie zleceń przewoźnikom. Automatyczna informacja o statusie dostawy w systemie, również wpływa na oszczędność czasu związanego z pozyskiwaniem tej informacji.

Integracja

Zwiększenie efektywności, dzięki integracji systemu z urządzeniami kierowcy.

NARZĘDZIA
Portal dla Klienta

Możliwość bieżącego monitoringu i kontroli statusów realizacji zleceń.

Optilo Operacyjne

Moduł optymalizacji efektywnie ułoży kolejność dostarczania zleceń, doboru aut i kierowcy, co ograniczy koszty transportu.

Track & trace

Funkcja śledzenia pozwala w dowolnej chwili sprawdzić stan realizacji zlecenia. Dodatkowo integracja z mapą i GPS podnosi poziom usługi.

TMS

Integracja z modułem transportowym umożliwia kompleksowe zarządzanie całością działań w jednym systemie operacyjnym. Aplikacja, z której mogą korzystać wszyscy uprawnieni uczestnicy łańcucha dostaw.

Moduł komunikacyjny

Efektywna komunikacja pomiędzy firma a kierowcą, zarówno z wykorzystaniem GPS, jak i urządzeń typu smartfon, tablet.

Mapa

Integracja z mapą pozwala na szczegółową wizualizację każdej trasy.