Optilo to kompleksowe narzędzie informatyczne, które umożliwia obsługę całości procesów logistycznych w firmie. Skutecznie wypiera standardowe aplikacje wykorzystywane zarówno w logistyce operacyjnej, taktycznej, jak i strategicznej.
System Optilo łączy te wszystkie elementy. Jeden system logistyczny zarządzający wszystkim aspektami logistycznymi: od długoterminowych planów strategicznych, poprzez taktykę codziennych działań operacyjnych.
Jedną z wielu jego zalet jest kompleksowość i elastyczność, które pozwalają na dopasowanie do potrzeb każdej organizacji. Dzięki połączeniu ze sobą wielu modułów Optilo zapewnia płynność współpracy wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Dowolna firma, dowolna branża, różne problemy logistyczne – jedna platforma OPTILO.

Różne procesy wymagają różnych metod ich przeprowadzenia i zoptymalizowania. Rzeczywiste możliwości wykorzystania aplikacji zależą tylko i wyłącznie od jej użytkownika. Klient wyznacza zakres korzystania z systemu, dobiera potrzebne moduły, deleguje uprawnienia partnerom i modeluje proces zgodnie ze swoimi potrzebami.
Kolejną, istotną zaletą produktu jest sposób jego zakupu. Oprócz tradycyjnej formy zakupu licencji, system dostępny w modelu SaaS z całą gamą korzyści: niski całkowity koszt pozyskania, instalacji, utrzymania, użytkowania (plus możliwość rezygnacji w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów) i miesięczne opłaty, uzależnione od faktycznego użytkowania systemu. Poza tym brak konieczności inwestycji w infrastrukturę IT oraz obsługę serwisową, szybkie uruchomienie i wdrożenie oraz wysokie bezpieczeństwo.

Kompleksowość

System gotowy do obsługi całego łańcucha dostaw i wszystkich jego uczestników. Dedykowany zestaw funkcjonalności dla poszczególnych procesów i ich użytkowników.

Minimalizacja kosztów logistyki

Od ustalania strategii, poprzez plany taktyczne do bieżących działań operacyjnych związanych z realizacją dostaw. Redukcja kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich ograniczeń i dbaniu o wysoką jakość obsługi to główne zadanie systemu.

Konfigurowalność

System wysoce konfigurowalny, modułowy, dostosowywany do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dostępność

Dostęp z dowolnego miejsca na świecie z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Bezpieczeństwo

Szyfrowanie transmisji, identyfikacja użytkowników, wielopoziomowe uprawnienia oraz pełen monitoring zapisów.

Integracja

Zwiększenie efektywności, ograniczenie występowania wąskich gardeł dzięki integracji z systemami zewnętrznymi operatorów i Klientów, mapami, giełdami transportowymi i telematyką.

NARZĘDZIA
Optilo Strategiczne

Umożliwia sprawne przeprowadzenie strategicznych analiz dotyczących rozmieszczenia magazynów, x-docków, doboru floty tak, aby jej struktura była gwarantem efektywnych kosztowo wzajemnych relacji i przepływów od nadawcy do finalnego odbiorcy.
Symulacje typu, co jeśli…? realizowane przy bardzo niskich kosztach, pozwalają na etapowe wdrażanie ulepszeń i ograniczenie ryzyka błędnej decyzji do minimum.

Optilo Taktyczne

Rozwiązanie Optilo do zarządzania na poziomie taktycznym to m.in.: wyznaczanie tras dla przedstawicieli handlowych, stałych tras dystrybucyjnych oraz obszarów dystrybucji dla wieloterminalowych sieci dystrybucji.

Optilo Operacyjne

System umożliwia wsparcie decyzji operacyjnych takich jak: planowanie tras, dobór pojazdu, przewoźnika, ułożenie ładunku w przestrzeni ładunkowej. Cały proces może być w pełni zautomatyzowany, co zapewnia oszczędności czasu administracyjnego, redukuje czynnik błędu ludzkiego oraz daje solidne podwaliny do poprawienia wskaźników obsługi Klienta oraz terminowości dostaw.