Koszty związane z transportem to obecnie jeden z najdroższych elementów całego łańcucha dostaw. Proces pozyskiwana stawek rynkowych jest niezwykle żmudny i czasochłonny. Wymaga wielu telefonów, rozmów, maili, a następnie analiz i porównań.

Czy osiągniecie najniższej możliwej ceny zakupu usług transportowych wymaga skomplikowanych analiz rynku? Czy stawka za transport jest najkorzystniejsza?

System Optilo usprawnia proces pozyskiwana informacji o stawkach transportowych i zapewnia uzyskanie zdecydowanie lepszych warunków niż tradycyjne formy negocjacji.
Obsługa zarówno długoterminowych przetargów na świadczenie usług, jak i przeprowadzenie szybkich aukcji na jednorazowe transporty. Konkurs ofert daje możliwość wysłania setek zapytania do wybranej grupy przewoźników. Wynikiem jest podsumowanie wszystkich stawek na interesujących Klienta relacjach. Jest to doskonale narzędzie analityczne pozwalające ocenić widełki cenowe na danej trasie.

Nie trać czasu na rozsyłanie zapytań ofertowych, ponieważ możesz zrobić to z pomocą naszej platformy Optilo i uzyskać szeroką gamę korzyści:
Niski koszt organizacji aukcji

Kilka minut poświęconych na wprowadzenie aukcji to całkowity koszt związany z jej organizacją. Aukcje spotowe uruchamiają się same.

Najniższa możliwa cena zakupu usług transportowych

Oferty uporządkowane są w kolejności od najkorzystniejszej do najmniej korzystnej. Wielokryterialne zapytania dają możliwość negocjacji również warunków pozacenowych. Daje to gwarancję uzyskania najlepszej ceny oraz zakupu dobrej jakościowo usługi, zgodnej z ustalonymi wymaganiami. Transport morski, lotniczy, drogowy czy kolejowy.

Krótki cykl negocjacji cenowych

Skrócenie zarówno cyklu negocjacji dzięki elektronicznej formie samego procesu skierowanego do określonej grupy odbiorców, jak i czasu trwania aukcji określonego przez Organizatora.

Zweryfikowana baza przewoźników

Dostęp do systemu tylko dla firm zatwierdzonych przez Organizatora aukcji. Lepszy stosunek jakości do ceny, ponieważ do aukcji dopuszczeni są tylko ci oferenci, którzy zostali wybrani przez Zlecającego.

Kompletna baza o aktualnych stawkach na rynku

Przejrzyste, tabelaryczne zestawienie wszystkich stawek. Uaktualniane zgodnie z potrzebami to gotowy do użycia materiał analityczny.

Uniwersalność i elastyczność

Moduł pozwala na przeprowadzenie różnych typów aukcji oraz dowolną ich parametryzację. Możliwość równoległego prowadzenia kilku przetargów jednocześnie z dowolnego miejsca i przy użyciu dowolnych urządzeń, typu: iPad czy smartfon.

NARZĘDZIA
Automatyczny spedytor

Automatyzacja procesu wyboru dostawców. Wybór dostawcy usługi następuje automatycznie na podstawie konfiguracji systemu i interakcji uczestników procesu. Za pomocą jednej aplikacji, automatycznie można zaplanować, skoordynować, wycenić i optymalnie dobrać podwykonawców usług spedycyjnych w firmie. Przeprowadzane z automatu aukcje są odzwierciedleniem aktualnych stawek na usługi spedycyjne.

Portal dla przewoźników

Automatyzacja komunikacji z wykonawcami usługi transportowej zarówno na etapie związanym z wyborem przewoźnika, jak również na końcowym etapie procesu rozliczenia operatorów za wykonane usługi transportowe. Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację i rozliczanie faktur.

Aukcja Spotowa

Zapytanie jednorazowe, uruchamiane w momencie pojawienia się potrzeby na pozyskanie z rynku przewoźnika do realizacji konkretnego transportu. Uruchamiane w trybie standardowej aukcji, na której przewoźnicy mogą się licytować do momentu zakończenia aukcji lub w trybie zapytania ofertowego, w którym przewoźnik składa jedną ofertę.

Przetarg długoterminowy

Funkcjonalność wspomagająca podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym, dotyczącym wyboru firm, z którymi chcemy współpracować długoterminowo, przy realizacji stałych kontraktów (morskie, lotnicze, kolejowe czy drogowe).

Cenniki

Centralna baza danych zawierająca wszystkie stawki transportowe. W ofertach i umowach proste taryfy zawierające kilka zmiennych to już rzadkość. Każdy kontrahent, pojazd, czy relacja może mieć przypisany indywidualny, wielokryterialny cennik. Zarządzanie tak cenną informacją, przy użyciu tego modułu jest niezwykle proste, zautomatyzowane i redukuje do minimum ilość błędów związanych z ręcznym przypisywaniem stawek.

Symulacje wartości kontraktów

Symulacje wartości kontraktów. Analiza np. historycznych wolumenów w oparciu o różne cenniki i dostawców pozwala podejmować strategiczne decyzje przy wyborze operatorów lub podziału zadań dla nich.