Zarządzanie dystrybucją w warunkach rynku konkurencyjnego jest procesem złożonym, wymagającym znajomości zasad, metod i instrumentów oddziaływania na rynek docelowy oraz tworzenia wartości dla Klienta.
O konkurencyjności na rynku decyduje szybkość i jakość realizacji dostawy wobec złożonego zamówienia.

Czy uzyskanie konkurencyjności na rynku musi się wiązać z wyższymi kosztami logistyki?

Oprogramowanie Optilo wspomaga zarówno proces planowania działań długoterminowych strategicznych w zakresie wyznaczania obszarów obsługi, doboru floty, weryfikacji cenników, jak również w zakresie taktyki realizacji oraz bieżącej działalności operacyjnej.
Optilo dostarcza różnorodne raporty strategiczne, jak i dokumenty codziennych planów.

Wysoka jakość obsługi klienta

Dostarczanie towaru zgodnie z ustalonym harmonogramem. Informowanie Klienta.

Efektywne wykorzystanie pojazdu

Maksymalne wykorzystanie powierzchni załadunkowej auta, z jednoczesnym uwzględnieniem czynników ograniczających dotyczących sposobu rozmieszczenia towaru.

Ograniczanie czasu administracji obsługi dystrybucji

Eliminacja zbędnej pracy administracyjnej np. przygotowywania dokumentów, wykonywania telefonów do przewoźników, przesłania faxów, maili, weryfikacji i rozliczania faktur.

Zintegrowane planowanie

Planowanie dystrybucji, x-docków i  zaopatrzenia magazynów jednocześnie.

Minimalizacja kosztu transportu

Planowanie minimalnej ilości kilometrów, maksymalizacji wypełnienia i minimalizacji kosztów usługi.

Monitoring w czasie rzeczywistym

Monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym poprzez wykorzystanie urządzeń GPS i aplikacji mobilnej. Natychmiastowa reakcja na opóźnienia i odstępstwa od planu.

NARZĘDZIA
Moduł zdarzenia

Planowanie wykonania zadań i ich momentów czasowych i automatyczny nadzór nad ich realizacją lub brakiem. Wykonywanie działań informujących, zapobiegawczych czy eskalujących.

Portal dla przewoźników

Automatyzacja komunikacji z wykonawcami usługi transportowej zarówno na etapie związanym z wyborem przewoźnika, jak również na końcowym etapie procesu związanego z rozliczaniem operatorów za wykonane usługi transportowe. Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację i rozliczanie faktur.

Optilo Planowanie dostaw

Moduł wspomagający podejmowanie właściwych decyzji przez logistyka, w minimalnym czasie: automatyczne planowanie zarówno dostaw do klientów, jak i zaopatrzenia w surowce, kontrola kosztów i wykorzystania środków transportu. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu, podniesienie wydajności prac, skrócenie czasu obsługi procesów oraz lepsza komunikacja z Klientami i kierowcami.

Strategiczna budowa obszarów dystrybucji

Proste zmiany organizacyjne potrafią przyczynić się do dużych oszczędności operacyjnych przy niskich inwestycjach lub nawet ich braku.

Dobór struktury floty

Wspomaganie decyzji dotyczącej struktury floty, rodzaju oraz liczby pojazdów potrzebnych do realizowanych zadań. Odpowiednia konfiguracja pojazdów i kosztów eksploatacji pozwoli uzyskać odpowiedź, czy warto flotę wynajmować, czy zakupić (leasing).

Budowa obszarów handlowo-dystrybucyjnych

Efektywne dopasowanie obsługi Klienta do istniejącej sieci dystrybucji.