Branża papiernicza (w tym produkcja papieru i opakowań kartonowych) należy do najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki i charakteryzuje się dużym postępem technologicznym związanym ze wzrostem wymagań Klientów na innowacyjne wyroby.

 

Producenci z branży papierniczej odczuwają silną presję na obniżanie kosztów.

Kluczowym elementem zarządzania łańcuchem dostaw w tym sektorze jest zademonstrowanie wydajności dystrybucji przy optymalnym koszcie transportu.

Efektywność transportu kluczowym elementem w łańcuchu dostaw.

Proponowane rozwiązanie powstało w wyniku współpracy z czołowymi przedstawicielami branży.

System Optilo daje firmom zupełnie nowe możliwości zarządzania skomplikowanymi procesami logistycznymi. Jest to zasługa nie tylko integracji z urządzeniami i systemami pomiarowymi, ale przede wszystkim wykorzystanie nowoczesnych i zaawansowanych mechanizmów zarządzania zamówieniami, dyspozycjami wysyłkowymi, zleceniami do przewoźników, kosztami transportu, opakowaniami zwrotnymi, …

Integracja

Zwiększenie mocy przerobowych i ograniczenie występowania wąskich gardeł dzięki integracji z systemami zewnętrznymi: urządzeniami wagowo-pomiarowymi oraz telematyką.

Minimalizacja kosztu transportu

Planowanie minimalnej ilości kilometrów, maksymalizacji wypełnienia, doboru przewoźnika przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi finalnego Klienta.

Efektywne wykorzystanie pojazdu

Maksymalne wykorzystanie powierzchni załadunkowej auta, z jednoczesnym uwzględnieniem czynników ograniczających dotyczących sposobu rozmieszczenia towaru. Redukcja kosztów związanych z tzw. „wożeniem powietrza”.

Centralizacja planowania

Połączenie wszystkich zakładów produkcyjnych, miejsc magazynowania i dostaw w jedną spójną efektywną sieć logistyczną. Planowanie dostaw (drogowych i kolejowych) pod wydajność linii produkcyjnych.

Kontrola jakości dostaw surowca

Integracja z urządzeniami pomiarowymi i wagowymi pozwala na automatyzację czynności związanych z pomiarami, ważeniem, badaniem frakcyjności, czy obmiarami laserowymi.

Pełna automatyzacja procesów

Sprawne i efektywne zarządzanie poszczególnymi elementami procesu, od spraw związanych z umowami na surowiec i produkt, przez harmonogramowanie dostaw, do obsługi całego procesu załadunkowo-rozładunkowego.

NARZĘDZIA
Moduł komunikacyjny

Efektywna komunikacja pomiędzy firmą a kierowcą. Daje to możliwość podglądu i śledzenia zleceń.

Optilo aukcje

Wspomaga podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym, dotyczącym wyboru firm, z którymi chcemy współpracować długoterminowo, przy realizacji stałych kontraktów, jak również przy codziennych aukcjach spotowych.

Optilo YMS

Pozwala na kompleksowe zarządzanie całością operacji związanych z procesami odbywającymi się na terenie zakładu. Redukuje do minimum ręczne czynności związane z obsługą tychże procesów. Pełna automatyzacja i standaryzacja działań (karty magnetyczne, skany dokumentów, komunikacja sms).

Optilo Awizacje

Portal, dzięki któremu zewnętrzne firmy mogą dokonywać rezerwacji okien czasowych na załadunki i rozładunki. Korzyści zarówno dla operatora, dokonującego rezerwacji, który może ją dopasować do swoich planów, jak i dla firmy, której rola ogranicza się do ustalania zasad awizacyjnych i nadzoru.

Optilo harmonogramowanie rozładunków

Ustawia kolejność rozładunków wagonów i pojazdów w celu zapewnienia ciągłości zasilania linii produkcyjnej, przy minimalizacji kosztów rozładunku i składowania.

Optilo Planowanie dostaw

Wspomaganie podejmowania właściwych decyzji w minimalnym czasie: automatyczne planowanie zarówno dostaw do Klientów jak i zaopatrzenia w surowce, kontrola kosztów i wykorzystania środków transportu. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu, podniesienie wydajności prac, skrócenie czasu obsługi procesów oraz lepsza komunikacja z Klientami, dostawcami i podwykonawcami.