Efektywny system logistyczny wpływa na skuteczność działania firmy i na jego pozycję na rynku. W czasach dużej konkurencji i rosnących cen, redukcja kosztów w logistyce jest jednym z kluczowych elementów decydujących o uzyskaniu przewagi na rynku. Logistyka ma wpływ nie tylko na ekonomikę przedsiębiorstwa, ale również na poziom obsługi Klienta.

Efektywność, elastyczność i skuteczność - gwarancją globalnej poprawy wskaźników logistycznych.

Pomagamy naszym Klientom w wypracowaniu optymalnych rozwiązań dotyczących całościowych lub częściowych procesów łańcucha dostaw. Naszym celem jest identyfikacja wąskich gardeł, minimalizacja kosztów logistycznych, zwiększenie efektywności działań operacyjnych i wzrost poziomu jakości obsługi Klienta.

Wiedza badawcza, znajomość innowacyjnych rozwiązań rynkowych oraz wieloletnie, praktyczne doświadczenie naszych Konsultantów daje gwarancję opracowania i wdrożenia efektywnych rozwiązań dla naszych Klientów.

Zakres naszego wsparcia to m.in.:
Wyznaczanie lokalizacji MC

Wyznaczenie lokalizacji, która zapewnia uzyskanie najniższego kosztu dystrybucji dla założonych warunków ograniczających, portów, odbiorców, wolumenów, kosztów.

Wyznaczanie obszarów dystrybucji

Minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

Przetargi

Funkcjonalność wspomagająca podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym, dotyczącym wyboru firm, z którymi chcemy współpracować długoterminowo, przy realizacji stałych kontraktów (morskie, lotnicze, kolejowe czy drogowe).

Struktura floty

Wyznaczenie liczby, struktury własnościowej oraz rodzaju zasobów niezbędnych do realizacji zadań transportowych na danym terenie.

Weryfikacja cenników

Redukcja czasu związanego z weryfikacją i porównaniem wielokryterialnych ofert cenowych na świadczenie usług transportowych. Operacyjna gwarancja wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty na dane relacje.

Analiza kosztów transportu

Analiza, której zadaniem jest zaprezentowanie obszarów działalności firmy, w których optymalizacje mogą przynieść największe i najszybsze efekty.