Transport mebli jest jedną z najbardziej wymagających dziedzin usług spedycyjnych. Logistycy organizują dostawy tak, by produkcja mebli nie miała przestojów oraz by gotowe produkty pojawiały się na czas w sklepach. Ponadto cechą charakterystyczną jest specyficzna organizacja dostaw, gdzie często mamy do czynienia z usługą wniesienia, szczególnie przy dostawach do osób prywatnych, tutaj należy brać pod uwagę dostępność odbiorców pod wskazanym adresem, zazwyczaj są to godziny popołudniowe a nawet wieczorne, jak też preferowane przez część odbiorców dostawy w soboty. Wymaga do doskonałego planowania logistyki i zarządzania obsługą Klienta.

Planowanie optymalnej wydajności produkcji.

System Optilo pozwala na sprawne i elastyczne zarządzanie całym procesem przyjęcia surowca do produkcji mebli, integracji z systemami produkcyjno-magazynowymi, po zarządzanie procesem dystrybucyjnym, zarówno dla sklepów, jak i indywidualnych nabywców. Planowanie, proces doboru środków transportu i zasobów ludzkich, realizacja zleceń, monitoring i kontrola.

Kompleksowość obsługi

System gotowy do obsługi całego łańcucha dostaw, począwszy od zamówień na surowiec, poprzez integrację z systemami produkcyjnymi, kończąc na obsłudze rynku detalicznego i hurtowego.

Minimalizacja kosztu logistyki

Efektywne plany dostaw, redukcja czasu i kilometrów, maksymalizacja wypełnienia pojazdu, dobór odpowiedniego środka transportu.

Pełna automatyzacja procesów

Sprawne i efektywne zarządzanie poszczególnymi elementami procesu, od spraw związanych z umowami na surowiec i produkt, przez harmonogramowanie dostaw, do obsługi całego procesu załadunkowo-rozładunkowego.

Wysoka jakość obsługi klienta

Dostarczanie towaru zgodnie z ustalonym harmonogramem, obsługa usług dodatkowych. Natychmiastowa informacja o spóźnieniach i odchyleniach od jego realizacji.

Efektywna komunikacja

Automatyzacja wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, z Klientami, dostawcami produktów, jak i przewoźnikami.

Integracja

Zwiększenie mocy przerobowych i ograniczenie występowania wąskich gardeł dzięki integracji z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz telematyką.

NARZĘDZIA
Planowanie dostaw

Wspomaganie podejmowania właściwych decyzji, w minimalnym czasie: automatyczne planowanie zarówno dostaw do Klientów, jak i zaopatrzenia w surowce, kontrola kosztów i wykorzystania środków transportu. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu, podniesienie wydajności prac, skrócenie czasu obsługi procesów, oraz lepsza komunikacja z Klientami, dostawcami i podwykonawcami.

Rozliczanie dostaw

Natychmiastowa informacja o kosztach związanych z realizacją zleceń. Pełne rozliczenie kosztów taboru własnego i usług przewoźników. Koszty na poziomie szacowanym i rzeczywistym.

Moduł zdarzenia

Planowanie wykonania zadań, ich momentów czasowych i automatyczny nadzór nad ich realizacją lub brakiem. Wykonywanie działań informujących, zapobiegawczych, czy eskalujących.

Moduł komunikacyjny

Efektywna komunikacja pomiędzy firmą, a kierowcą oczekującym na wjazd z wykorzystaniem SMS, czy tablicy świetlnej.

YMS

Pozwala na kompleksowe zarządzanie całością operacji związanych z procesami odbywającymi się na terenie zakładu. Redukuje do minimum ręczne czynności związane z obsługą tychże procesów. Pełna automatyzacja i standaryzacja działań (karty magnetyczne, skany dokumentów, komunikacja sms).

Wyznaczanie obszarów dystrybucji

Minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.