Obserwując dynamiczny rozwój rynków, zauważyć można coraz silniejsze przepływy strumieni towarowych. Klienci coraz częściej wymagają dostaw w systemie door-to-door. Narastająca specjalizacja produkcji, mnogość małych i średnich firm rodzi zapotrzebowanie na organizacje przesyłek drobnicowych. Ponadto cały czas rosną wymagania Klientów w zakresie czasu dostawy, dyspozycyjności środków transportowych, dbałości o towar w czasie transportu oraz kompleksowości świadczonych usług, nie tylko transportowych, przy jednocześnie niskiej cenie. Wielkie wyzwania przed operatorem logistycznym, który musi być jednocześnie szybki, wydajny, otwarty na wymianę danych, przestrzegać ograniczeń administracyjnych i być korzystny cenowo.

Inteligentne planowanie sposobem na ograniczenie kosztów.

System Optilo to elastyczny i modułowy system pozwalający na kompleksowe zarządzanie, planowanie i optymalizację działań w złożonym procesie logistycznym. Ofertowanie, dynamiczne planowanie, z dużą ilością zmiennych, precyzyjny dobór podwykonawców do realizacji, rozliczanie przewoźników, zautomatyzowane moduły do komunikacji z Klientami i podwykonawcami, swobodny przepływ informacji pomiędzy systemami wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Aplikacja zarówno do przygotowywania rozwiązań o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym.

Optilo pozwala opracować najlepsze strategie dzięki:
Pełna automatyzacja

Sprawne i efektywne zarządzanie poszczególnymi elementami procesu, od spraw związanych obsługą zlecenia, doboru zasobów, rozliczenia usług oraz monitoringu i rozliczania usług.

Preselekcja i kompleksowość

Dobór odpowiedniego rodzaju i środka transportu do wykonania efektywnej usługi na jak najwyższym poziomie.

Zintegrowane planowanie

Obsługa niezbędnych operacji, takich jak załadunki, przeładunki, wiele terminali i magazynów.

Monitoring i kontrola

Natychmiastowa reakcja na codzienne zakłócenia działalności, takie jak awarie pojazdów, opóźnienia, nieplanowane postoje. Reakcja i informacja do Klienta o odstępstwach od planu.

Minimalizacja kosztu transportu

Generowanie optymalnych planów transportu z równoczesnym spełnieniem wymogów ekonomiki dostaw, ograniczania kosztów, przestrzegania przepisów i wysokiej jakości realizacji dostaw.

Integracja

Zwiększenie efektywności dzięki integracji z systemami Klientów i podwykonawców, mapą, telematyką i giełdami transportowymi.

NARZĘDZIA
Rozwiązania strategiczne

Tworzenie struktury sieci logistycznej oraz efektywne dopasowanie obsługi Klienta do istniejącej sieci dystrybucji.

Rozwiązania operacyjne

Automatyczna obsługa całości procesu związanego z realizacja zlecenia spedycyjnego, od momentu przyjęcia, poprzez zaplanowanie zasobów, realizacje i rozliczenie. Automatyzacja komunikacji pomiędzy przewoźnikami, Klientami a firmą. Łączność z terminalami, skanerami, mapami i urządzeniami GPS.

Ofertowanie

Automatyczne generowanie wielokryterialnych ofert na frachty. Szybkie tworzenie ofert w oparciu o ustalone warunki współpracy z Klientami na podstawie umów. Szablony ofert.

Portal Klienta

Błyskawiczne, elektroniczne przekazywanie zleceń przez Klientów. Pełna informacja o statusach zlecenia. Wszechstronne klucze wyszukiwania i sortowania.

Portal przewoźnika

Automatyzacja i standaryzacja działań związanych zarówno z przekazywaniem zleceń przewoźnikom, jak i całym proces komunikacji oraz rozliczeń za wykonane usługi przewozu.

Moduł EDI

Redukcja czasochłonnych i kosztownych operacji związanych z tradycyjną formą wymiany komunikatów, plików i dokumentów. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu.