Nie tylko podejmowanie decyzji strategicznych powinno być wspierane analizami. Również istotnym elementem zarządzania jest podejmowanie decyzji taktycznych, które decydują o budowaniu przewagi konkurencyjnej w średniookresowej perspektywie.
Podejmowanie decyzji taktycznych powinno być maksymalnie zautomatyzowane. Spowodowane jest to notorycznym brakiem wolnego czasu kierowników i dyrektorów działów transportu obarczonych obowiązkami działań operacyjnych.

Osiąganie dodatkowych oszczędności na poziomie taktycznym?

Dynamika procesów sprzedażowych wymaga równie dynamicznych zmian w planowaniu transportu. Określenie najlepszych tras dla pojazdów dystrybucyjnych przy zachowaniu dostępnych okien czasowych jest możliwe! Prawidłowo przygotowane trasy to zysk, zysk w postaci minimalizacji liczby przejechanych kilometrów oraz wzrost zadowolenia Klienta przy zachowaniu jego wymagań co do godzin dostawy.

W naszym systemie posiadamy rozwiązania umożliwiające określenie najlepszych stałych tras np. w dystrybucji pieczywa, nabiału, prasy i in. Nasze narzędzia pozawalają na określenie tras dla przedstawicieli handlowych czy obszaru operacyjnego.

Zmiany portfolio Klientów to już nie problem dla transportu! Analiza dostępna jednym kliknięciem z gwarancją uzyskania najlepszego wyniku przy zadanych warunkach ograniczających!

Rozwiązanie Optilo do zarządzania na poziomie taktycznym to:
– trasa przedstawiciela handlowego (naliczanie stałych tras dla przedstawicieli handlowych)
– stałe, codzienne trasy dystrybucyjne
– wyznaczanie obszarów dystrybucji dla wieloterminalowych sieci dystrybucji

Wyższa efektywność

Czy handlowiec wykonując swoje obowiązki dba o Twój portfel? Czy ustala trasę sam, poświęcając czas na analizy, a nie skupia się na podstawowym zadaniu, jakim jest sprzedaż i zamówienia?

Lepsze wyniki

Czy ustalenie stałej trasy dla pojazdu dystrybucyjnego powinno odbywać się metodą prób i błędów? Czy po wprowadzeniu danych można od razu uzyskać najlepsze rozwiązanie?

Najniższe koszty dystrybucji

Czy jesteś pewien, że pojazdy dojeżdżają do każdego punktu dostaw z najbliższego magazynu? Pewność to Twój dodatkowy zysk.

Trasa przedstawiciela handlowego

Ustalenie stałych tras handlowców z uwzględnieniem ich miejsca zamieszkania, podział obszarowy, uwzględnienie preferowanych godzin i cyklu odwiedzin.

Optymalizacja dystrybucji

Naliczenia stałych tras dystrybucyjnych, dla zadanych warunków ograniczających, przydział pojazdów do tras.

Wyznaczanie obszarów dystrybucji

Minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.