Branża automotive to bardzo wymagający sektor rynku. Cechuje się wysokim stopniem skomplikowania i dbaniem o wysoką jakość usługi. Z jednej strony mówimy o specyficznym i stosunkowo drogim towarze, z drugiej strony obsługa logistyczna skupia się głównie na zaopatrywaniu fabryk oraz serwisów/hurtowni części. Te uwarunkowania wymuszają ścisłą współpracę operatora i wszystkich zainteresowanych stron.

Złożoność procesów, czas i wysoka jakość usługi to Twoje mocne strony.

System Optilo to elastyczny i modułowy system pozwalający na kompleksowe zarządzanie, planowanie i optymalizację działań w złożonym procesie logistycznym. Dynamiczne planowanie, z dużą ilością zmiennych, precyzyjny dobór podwykonawców do realizacji usług przy jednoczesnym dbaniu o niskie koszty i wysoka jakość dostaw. Dodatkowo, system dba o sprawną komunikację z operatorami logistycznymi, pilnuje terminów, ponieważ brak terminowości ze strony przewoźnika może skutkować bardzo kosztownymi przestojami produkcji.

Reagowanie na problemy

Natychmiastowa informacja w systemie o zdarzeniach, które zaszły lub które nie zaszły. Eskalacja do osób i natychmiastowe działanie w celu eliminacji problemu.

Kompleksowość obsługi

Obsługa całego łańcucha dostaw, począwszy od zamówień na surowiec, poprzez integrację z systemami produkcyjnymi, kończąc na obsłudze rynku części zamiennych i dystrybucji.

Pełna automatyzacja procesów

Sprawne i efektywne zarządzanie poszczególnymi elementami procesu, od spraw związanych z umowami na surowiec i produkt, przez harmonogramowanie dostaw, do obsługi całego procesu załadunkowo-rozładunkowego.

Minimalizacja kosztu logistyki

Efektywne plany dostaw, redukcja czasu i kilometrów, maksymalizacja wypełnienia pojazdu, dobór odpowiedniego przewoźnika.

Wysoka jakość obsługi klienta

Dostarczanie towaru zgodnie z ustalonym harmonogramem. Natychmiastowa informacja o spóźnieniach i odchyleniach od jego realizacji.

Efektywna komunikacja

Automatyzacja wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, z klientami, dostawcami produktów, jak i przewoźnikami.

NARZĘDZIA
Optilo Planowanie dostaw

Moduł wspomagający podejmowanie właściwych decyzji przez logistyka, w minimalnym czasie: automatyczne planowanie zarówno dostaw do Klientów jak i zaopatrzenia w surowce, kontrola kosztów i wykorzystania środków transportu. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu, podniesienie wydajności prac, skrócenie czasu obsługi procesów, oraz lepsza komunikacja z Klientami i kierowcami.

Moduł zdarzenia

Planowanie wykonania zadań, ich momentów czasowych i automatyczny nadzór nad ich realizacją lub brakiem. Wykonywanie działań informujących, zapobiegawczych czy eskalujących.

Optilo Awizacje

Portal, dzięki któremu zewnętrzne firmy mogą dokonywać rezerwacji okien czasowych na załadunki i rozładunki. Korzyści zarówno dla operatora, dokonującego rezerwacji, który może ją dopasować do swoich planów, jak i dla firmy, której rola ogranicza się do ustalania zasad awizacyjnych i nadzoru.

Optilo Brama

Narzędzie wspierające pracę portierni w identyfikacji wjazdów/wyjazdów. Portiernia nie jest już zobowiązana do wykonywania czasochłonnej pracy administracyjnej, takiej jak prowadzenie ksiąg i ręczne wypisywanie dokumentów.

Kiosk

Kierowcy samodzielnie po przyjeździe na miejsce załadunku/rozładunku potwierdzają przybycie, wybierają odpowiadające im okno czasowe. Pozwala to na uniknięcie kolejek i jednocześnie wspomaga efektywność pracy magazynu, który dokładnie zna plan wjazdów i gotowości pojazdów.

Moduł komunikacyjny

Efektywna komunikacja pomiędzy firmą a kierowcą oczekującym na wjazd z wykorzystaniem SMS czy tablicy świetlnej.