Logistyka e-commerce to wyzwanie. Podejmij je razem z nami i rozwijaj swój e-biznes!

Rosnąca rola branży e-commerce to podstawowy trend, który determinuje działania i plany firm logistycznych na całym świecie. Wymaga się od operatora logistycznego przede wszystkim dużej elastyczności operacyjnej oraz gotowości do wprowadzania natychmiastowych zmian w odpowiedzi na oczekiwania Klientów. Specyfika logistycznej obsługi branży e-commerce sprowadza się do jak najszybszej realizacji zlecenia. Towary zamówione w sieci nie mogą czekać.
Trudno jest do końca przewidzieć zachowania Klientów w tej branży i dlatego trudno optymalnie planować zasoby – wykorzystanie odpowiednich narzędzi znacznie ułatwia realizować założone cele.

Czy usługa transportu może być dodatkowym elementem strategii marketingowej sklepu internetowego?

System Optilo  pozwala na automatyczne planowanie zarówno przepływu towarów ze sklepów internetowych do Klienta,  jak i  przepływu informacji. Informacja o  statusie doręczenia dostępna dzięki aplikacji mobilnej. Efektywne zarządzanie doborem podwykonawcy usługi, musi iść w parze z wysoką jej jakością. Te wszystkie elementy dostępne w jednym systemie Optilo.

Optilo pozwala opracować najlepsze strategie dzięki:
Integracja

Integracja z systemami dostawców, przewoźników pozwala na zautomatyzowanie procesów i komunikacji, a to oszczędza czas przeznaczony na czynności administracyjne.

Ograniczenie kosztów transportu

Optymalny dobór podwykonawcy na danym terenie, gwarantujący najniższy koszt wykonania usługi i jej terminową realizację.

Wysoka jakość obsługi klienta

Dostawy do Klienta zgodnie z ustaleniami.

Elastyczność

Uwzględnienie wszystkich zasad branżowych, wynikających ze specyfiki rynku, jak i ograniczeń związanych z adresami i godzinami doręczeń.

Monitoring i kontrola

Pełna informacja o statusie przesyłki i natychmiastowa informacja o opóźnieniach.

Transparentność

Zarządzanie i kontrola wszystkich działań firmy, od poziomu strategicznego, aż do poziomu operacyjnego, umożliwia skuteczne planowanie.

NARZĘDZIA
Optilo Planowanie tras

Wspomaganie podejmowania właściwych decyzji w minimalnym czasie: automatyczne planowanie dostaw, doboru kurierów do wykonania usługi, obsługa reklamacji. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu, podniesienie wydajności prac, skrócenie czasu obsługi procesów oraz lepsza komunikacja z Klientami i podwykonawcami.

Wyznaczanie obszarów obsługi

Minimalizacja kosztów dojazdu z punktu wyjazdu do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości.

Symulacje wartości kontraktów

Analiza np. historycznych wolumenów w oparciu o różne cenniki i dostawców – pozwala podejmować strategiczne decyzje wyboru operatorów lub podziału zadań dla nich.

Cenniki

Centralna baza danych zawierająca wszystkie stawki transportowe. Każdy kontrahent, pojazd, czy relacja może mieć przypisany indywidualny, wielokryterialny cennik. Gwarancja wyboru najkorzystniejszej stawki.

Aplikacja mobilna

Bieżący kontakt z kierowcą, przekazywanie zleceń i statusowanie pozwala na zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klienta.

Moduł komunikacyjny

Bieżąca komunikacja z kierowcą/klientem. Pełne śledzenie statusów dostawy.